Związek Międzygminny "Czysty Region"

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021 roku

.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

28.10.2020r.-29.01.2021r.

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Protokół kontroli.
Wydano zarządzenie pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Inspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum).

Metadane

Data publikacji : 01.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny Czysty Region
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny

Opcje strony

do góry