Związek Międzygminny "Czysty Region"

Instrukcja kancelaryjna

Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu wszelką dokumentację, którą posiada (wpływającą i wewnętrzną) prowadzi i archiwizuje zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, która stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Sprawy klasyfikowane są według JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT ORGANÓW GMINY I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH ORAZ URZĘDÓW OBSŁUGUJĄCYCH TE ORGANY I ZWIĄZKI (Załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej)

Metadane

Data publikacji : 04.03.2024
Data modyfikacji : 04.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny Czysty Region
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony

do góry