Związek Międzygminny "Czysty Region"

Uchwała Nr I/4/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region”
 
Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 oraz § 18 ust. 1 i ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
 
§ 1. Członkiem Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na kadencję trwającą 3 lata wybrany został na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” Romuald Haraf.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 
Wiesław Fąfara

 

Metadane

Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 31.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet

Opcje strony

do góry