Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” - Rok 2008 - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 13.08.2019, 14:35

Rok 2008

Środa, 25 marca 2009

Uchwała Nr I/1/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 28 października 2008 r.
 
w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
 
§ 1. W wyniku tajnego głosowania zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na okres jednego roku wybrana została Krystyna Helbin.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 
Wiesław Fąfara

Metadane

Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 31.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny "Czysty Region"
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
©-2019 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL