Biuletyn Informacji Publicznej Informacja o zamiarze zawarcia umowy oraz o udzielaniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia "in house") - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 13.06.2018, 07:54

Informacja o zamiarze zawarcia umowy oraz o udzielaniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia "in house")

©-2018 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL