Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/uchwaly-rio/rok-2020/10914,Uchwala-Nr-4902020-z-dnia-24-listopada-2020-r-Skladu-Orzekajacego-RIO-w-Opolu.html
2021-04-23, 18:56

Uchwała Nr 490/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na 2021 rok

Metadane

Data publikacji : 30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny

Opcje strony