Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/uchwaly-rio/rok-2020/10394,Uchwala-Nr-2392020-z-dnia-25-czerwca-2020-r-Skladu-Orzekajacego-RIO-w-Opolu.html
2021-04-23, 19:52

Uchwała Nr 239/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny

Opcje strony