Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2017, 12:45

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Grażyna Styczyńska
Specjalista ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum
g.styczynska@czystyregion.pl
tel. :77441199
Ewa Dudzińska
Główna Księgowa
e.dudzinska@czystyregion.pl
tel. :77441191
Łukasz Andrzejewski
Informatyk
serwis@enigmatech.eu
fax :774459314

©-2017 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL