Związek Międzygminny "Czysty Region"

Zmiana przepisów prawa miejscowego: zmiana uchwały nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r.

pełna treść petycji: zmiana uchwały nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region przez włączenie rodzinnych ogrodów działkowych do systemu odbierania odpadów komunalnych na terenach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przedmiot petycji zmiana przepisów prawa miejscowego: zmiana uchwały nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. (...)

Numer petycji AZ.152.3.2020

Kategoria: Gospodarka odpadami

Podmiot wnoszący: Polski Związek Działkowców- Okręg Opolski w Opolu,

Data złożenia 11.12.2020

Status: w trakcie rozpatrywania

Metadane

Data publikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny

Opcje strony

do góry