Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/o-nas/3531,Informacja-o-kierunkach-dzialania-Zwiazku-Miedzygminnego-Czysty-Region.html
2021-04-23, 14:02

Informacja o kierunkach działania Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych   gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek Międzygminny „Czysty Region” został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008r. zajmując się gospodarką odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za nasze odpadami przeszła na gminy.

Zgodnie ze Statutem Związku Międzygminnego „Czysty Region” Związek wykonuje zadania publiczne przekazane mu przez gminy. Zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne, należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną firmą, posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami, 15 gmin powiatów: 

 • strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko),
 • prudnickiego (Głogówek, Strzeleczki),
 • krapkowickiego (Krapkowice, Walce, Zdzieszowice),
 • kędzierzyńsko - kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn - Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś),

utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wówczas obszar Związku miał powierzchnię ponad 1 483 km2, który zamieszkiwało 195,4 tys. osób, co stanowi 18,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.

Związek powołany został w celu realizowania następujących zadań:

 1. budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu;
 2. rekultywacji składowisk odpadów komunalnych;
 3. odbioru i transportu odpadów komunalnych;
 4. informacji i edukacji społeczności lokalnej;
 5. pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

Członkostwo Gmin w Związku przynosi możliwości w postaci:

 • obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu efektu dużej skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie małych cen usług,
 • łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze ochrony środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania międzygminne ze  względu na możliwość uzyskania większych efektów ekologicznych,
 • obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje ponoszonych przez poszczególne gminy tworzące strukturę Związku.

Z dniem 01.01.2014r. ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiły gminy Głogówek, Strzeleczki i Krapkowice.

Z dniem 01.01.2015r  ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiła gmina Bierawa.

Aktualnie obszar Związku zajmuje powierzchnię ponad 975,76 km2który zamieszkuje 139,1 tys. osób, co stanowi 13,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.


 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2016
Data modyfikacji : 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony