Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/kontrola-zewnetrzna/rok-2020/11431,Kontrole-zewnetrzne-przeprowadzone-w-2020-roku.html
2021-04-23, 12:15

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020 roku

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

28.10.2020r.-29.01.2021r.

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Protokół kontroli.
Wydano zarządzenie pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Inspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum).

Metadane

Data publikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny

Opcje strony