Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/kontrola-zewnetrzna/rok-2019/8831,Kontrole-zewnetrzne-przeprowadzone-w-2019-roku.html
2022-05-25, 04:43

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 roku

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

02.01.2019-21.01.2019

Kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Inspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum

2.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

11.07.2019r. Wizyta monitorująca dotycząca przebiegu stażu zgodnie
z warunkami umowy

Protokół z wizyty monitorującej. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Inspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum

Brak zastrzeżeń.

Metadane

Data publikacji : 22.01.2019
Data modyfikacji : 16.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny Czysty Region
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony