Biuletyn Informacji Publicznej Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 roku - ROK 2019 - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 23.04.2019, 09:58

ROK 2019

Wtorek, 22 stycznia 2019

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 roku

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

02.01.2019-21.01.2019

Kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Inspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum

Metadane

Data publikacji : 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny "Czysty Region"
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyiny
©-2019 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL