Związek Międzygminny "Czysty Region"

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018 roku

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa

13.07.2018-12.09.2018

Kontrola problemowa wybranych zagadnień gospodarki finansowej ZMCR za lata 2015-2018

Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Podinspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum).

Metadane

Data publikacji : 07.12.2018
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny Czysty Region
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony

do góry