Związek Międzygminny "Czysty Region"

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017 roku

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

26.01.2017-07.02.2017

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy,
 w tym przepisów
 i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia w ZMCR

Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości i wydano nakaz. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Podinspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum).

Metadane

Data publikacji : 07.12.2018
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny Czysty Region
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony

do góry