Biuletyn Informacji Publicznej Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014 roku - ROK 2014 - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 13.08.2019, 14:35

ROK 2014

Piątek, 07 grudnia 2018

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014 roku

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22.07.2014-05.08.2014

Kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu
w Biurze ZMCR  (za pośrednictwem Podinspektora ds. kadr, płac, organizacji Biura Związku i archiwum

Metadane

Data publikacji : 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny "Czysty Region"
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyiny
©-2019 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL