Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/finanse/umorzenia/9120,Umorzenia-oraz-rozlozenia-na-raty-oplaty-2018-r.html
2021-04-23, 19:53

Umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty 2018 r.

Zarząd Związku Międzygminnego                                                    Kędzierzyn-Koźle, 23.04.2019 r.

„Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

UMORZENIA

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

umorzona kwota w złotych

przyczyna umorzenia

1

Tadeusz Solak

662,50

ważny interes podatnika

 

 

ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁAT NA RATY

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

1

Kleinert  Ryszard

2

Hanna Niedziela

3

Harnasz Danuta

4

Mazur Norbert

5

Grzesik Mirosław

 


 

 

Metadane

Data publikacji : 23.04.2019
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dudzińska Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony