Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/finanse/umorzenia/8028,Umorzenia-oraz-rozlozenia-na-raty-oplaty-2017-r.html
2021-04-23, 19:06

Umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty 2017 r.

Zarząd Związku Międzygminnego                           Kędzierzyn-Koźle, 15.03.2018 r.

„Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

UMORZENIA

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

umorzona kwota w złotych

przyczyna umorzenia

1

Gola Anna

768,00

ważny interes podatnika

2

Golec Stefania

506,60

ważny interes podatnika

3

Bomba Jan

875,00

ważny interes podatnika

 

 

ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁAT NA RATY

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

1

Masajada Ryszard

2

Hadamik Leon

3

Gołąb Patrycja

4

Rusz Gerard

5

Błażejczyk Agnieszka

6

Blautzik Maria

 


 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2018
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dudzińska Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony