Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/finanse/umorzenia/7033,Umorzenia-oraz-rozlozenia-na-raty-oplaty-2016-r.html
2021-04-23, 19:11

Umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty 2016 r.

Zarząd Związku Międzygminnego                                                                    Kędzierzyn-Koźle, 03.03.2017 r.

„Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. 2016r., poz. 1870) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

UMORZENIA

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

umorzona kwota w złotych

przyczyna umorzenia

1

Żaneta Skalniak

 694,00

ważny interes podatnika

2

Marianna Kremzer

 705,00

ważny interes podatnika

3

Józef Janik

1.080,00

ważny interes podatnika

4

Bożena Cyganek - Roczeń

  775,00

ważny interes podatnika

 

 

ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁAT NA RATY

 

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

1

Jerzy Kosiec

 


 

 

Metadane

Data publikacji : 03.03.2017
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dudzińska Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony