Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/finanse/umorzenia/6393,Umorzenia-oraz-rozlozenia-na-raty-oplaty-2015-r.html
2021-04-23, 18:52

Umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty 2015 r.

 

Zarząd Związku Międzygminnego                                           Kędzierzyn-Koźle, 23.03.2016 r.

„Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych     i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

UMORZENIA

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

umorzona kwota          w złotych

przyczyna umorzenia

1

Ryszka Marian

1 026,00

ważny interes podatnika

2

Krystian Jojko

1 026,00

ważny interes podatnika

3

Barbara Ożóg

549,00

ważny interes podatnika

4

Bożena Plich

750,00

ważny interes podatnika

5

Hubert Pawlik

754,00

ważny interes podatnika

6

Ewelina Krupa

1 250,00

ważny interes podatnika

7

Anna Pawlik

645,00

ważny interes podatnika

8

Aneta Idzik

1 593,00

ważny interes podatnika

9

Angelika Oberle

1 350,00

ważny interes podatnika

10

Gizela Duplicka

1 711,00

ważny interes podatnika

11

Dziwisz Józef

937,50

ważny interes podatnika

12

Jan Schoengart

700,00

ważny interes podatnika

 

 

ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁAT NA RATY

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

1

Czesław Rudyk

2

Chodakowski Marek

3

Czulak Stanisław

4

Sławomir Raś

 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2016
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dudzińska Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony