Związek Międzygminny "Czysty Region"

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/finanse/umorzenia/6392,Umorzenia-oraz-rozlozenia-na-raty-oplaty-2014-r.html
2021-04-23, 19:20

Umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty 2014 r.

Zarząd Związku Międzygminnego                                           Kędzierzyn-Koźle, 2015-03-10

„Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

UMORZENIA

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

umorzona kwota          w złotych

przyczyna umorzenia

1

Dom Opieki im. Bł. E. Bojanowskiego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP

1.218,00

ważny interes podatnika

2

Hubert Pawlik

522,00

ważny interes podatnika

3

Joanna Wałoszek

525,00

ważny interes podatnika

4

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kazimierza

1.054,80

ważny interes podatnika

 

 

ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁAT NA RATY

Lp.

imię, nazwisko / nazwa firmy

1

Krystian Jojko

 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2016
Data modyfikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dudzińska Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Styczyńska Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Styczyńska

Opcje strony